HOMESHEEL TUYỂN DỤNG SALE ADMIN

Mô tả chi tiết công việc Trực fanpage, zalo page trả lời tư vấn sản phẩm cho khách hàng, chốt đơn, xử lý gửi hàng Gọi telesale cho các đơn vị cửa cuốn khi cần thiết Trực fanpage, zalo page trả lời tư vấn sản phẩm cho khách hàng, chốt đơn, xử lý gửi hàng […]