DIGITAL MARKETING

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG   + Mức lương 12-20tr tùy vào năng lực của ứng viên + Lương tháng 13, thưởng năm theo năng lực và mức độ hoàn thành công việc + Du lịch hàng năm + Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện + Được cấp Công cụ, dụng cụ […]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG   + Mức lương : 12-15tr + Lương tháng 13, thưởng năm theo năng lực và mức độ hoàn thành công việc + Du lịch hàng năm + Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện + Được cấp Công cụ, dụng cụ làm việc + Trợ cấp khám […]